เพื่อนแท้มีน้อย ๆ ดีแล้ว ชีวิตจะได้ไม่ยุ่งยาก ความสัมพันธ์ที่ได้เรียนรู้

 

1. ลด จำนวนผู็คนในชีวิต ลงบ้าง เพราะจำนวนไม่ได้นำมาซึ่งความสุขเสมอไป

 

2.ผู้คนที่แวดล้อมตามมาด้วยความคาดหวัง เราอาจจะเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนมาก

มาย  แต่ช่วงเวลานั้นกลับไม่ได้เป็นตัวเอง เอาแต่พยายามทำให้คนเหล่านั้นรู้สึกดี

 

3.ให้เวลากับวงสนทนาเล็ก ๆ แต่ลึกซึ้ง อยู่กับคนที่เรารู้จักเขาเป็นอย่างดี และเขา

รู้จักเราเป็นอย่างดี วงสนทนาเช่นนี้ย่อมมีความเห็นแกเห็นใจ มีเมตตา และมิตรภาพ

ที่แท้จริง

 

4.วงสนทนาที่ดีคือวงสนทนาที่ให้ความสำคัญของการ ” ฟัง ” ในวงนั้นเรามักได้ฟัง

ความทุกข์ของกันและกัน เรื่องที่หน่วงใจ เรื่องเช่นนี้ทำให้เรารู็จักกันดีขึ้น

 

5.วงสนทนาที่เน้นจำนวนคนเหมือนลูกโป่งที่พองตัวขยายใหญ่ แต่ผิวบาง พร้อมจะ

แตกโพละได้ทุกเมื่อ ไม่เหนียวแน่น

 

6ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนมาก แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งเราจะพบว่า สิ่งที่ต้องการ

คือเพื่อนแท้ ซึ่งไม่ต้องมากมายอะไร น้อยแต่ลึก มีคุฯภาพกว้างแต่ว่างโหวง

 

7.เพื่อนที่แท้คือคนที่เรากล้าร้องไห้ต่อหน้า โดยไม่กลัวว่าเขาจะตัดสินเรา บอกความลับ

ให้เขาฟังได้ ไม่เอาความลับเราไปบอกคนอื่น กระทั่งเรื่องที่เราผิดพลาดหรือสามารถ

สารภาพบาปกับเขา

 

8.เพื่อนแบบนี้มีไม่มาก และเมื่อพบแล้ว เราเองก็มักจะเป็นเพื่อนแท้ของเขาเช่นกัน

 

9.ถึงเวลาหนึ่งจคงเข้าใจว่าเรามุ่งเน้นความต้องการผิดไป เรามุ่งเน้นความต้องการ

ผิดไป เรามุ่งเน้น ” ปริมาณ ” ของความรักจากคนหลายคน แต่อันที่จริงเราอาจ

ต้องการ ” ปริมาณ ” นั้นจากคนเพียงคนเดียว หรือไม่กี่คน

 

10.เหมือนดอกไม้ปลอมทั้งช่อก็ไม่สวยเท่าดอกไม้จริงเพียงหนึ่งดอก มีเพียงดอกไม้

จริงเท่านั้นที่มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ

 

11.บ่อยครั้งที่หัวเราะเฮฮากับคนจำนวนมาก แล้วรู้สึกเงียบเหงาเมื่อต้องกลับบ้านตาม

ลำพัง

 

12.ต่างกันกับวงสนทนาคุณภาพที่โอบอุ้มเราไง้แม้เราจะกลับไปอยู่ตามลำพังอีกหน

แต่เรารู้สึกเสมอว่ามีคนห่วงใยเราและพร้อมจะปลอบโยนเราเสมอ

 

13.การคุยที่เนิ่นนานอย่างลึกซึ้งอาจมีเสียงหัวเราะน้อย แต่กลับทำให้เราเข้าถึงความสุข

ที่แท้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องหัวเราะ

 

14. อย่าได้กังวลว่ามีเพื่อนน้อย จงกังวลว่า ไม่มีเพื่อนแท้

 

15.จะได้รู้ว่าใครเป็น ” เพื่อนแท้ ” ไม่ยากเลย หากเรามีคนเข่นนั้นในชีวิต เราจะรู็สึก

ขอบคุณที่มีเขา และเขาเองก็มักขอบคุณที่มีเรา ในชีวิตเราอาจพบคนเช่นนี้แค่ไม่กี่คน

แต่นั่นไม่ใช่ปัญหา แจกันสวย ๆ ไม่ได้ต้องการดอกไม้ทุ่งมาประดับ หากต้องการดอกไม้

ที่เหมาะกับแจกันนั้นต่างหาก เมื่อพบแล้วดอกไม้จะทำให้แจกันสวยขึ้น ขณะเดียวกัน แจกัน

ก็จะทำให้ดอกไม้สวยขึ้นเช่นกัน

ใส่ความเห็น